Yükleniyor... (0%)
Tel: 0(549) 360 3604 / 0(258) 213 8283

    Aile Danışmanlığı

    Empati Danışmanlık olarak Aile Danışmanlığı Hizmetlerinde temel amaç ailelerin içinde bulundukları durumu daha olumlu hale getirmek, aile bireyleriyle birlikte sorun oluşturan davranışları değiştirmeye yönelik pratik çözümler üretip uygulamaya koymaktır. Bazen hayatımızın bize getirmiş olduğu yükümlülükler dolayısıyla kendimizi çaresiz ve mutsuz hisseder bir arayışa girer, bağlı bulunduğumuz ailemiz içinde çözüm bulmayı deneriz. Bu durum her zaman istediğimiz sonuçları vermeyebilir ve olumsuz sonuçlara yol açabilir. Böyle durumlarda aile danışmanlığı gibi profesyonel bir destek gerekebilir. Bir bütün olarak ele alınan aile danışmanlığı kapsamında, ilk olarak biz bilincinin ne kadar var olduğu tespit edilir. Eğer benlik durumları ön plana çıkmış ise yani eşlerden biri hep kendini masum ötekini suçlu görüyorsa, birlikte bir şeyler paylaşmak istek ve arzusu kalmamışsa, her türlü yakınlaşma teşebbüsü kavga ile bitiyorsa, birinin ak dediğine diğeri kara diyorsa orada ciddi sorunlar var demektir. Danışmanlık görüşmelerinde ilk önce bu davranışların anlamı sonrasında biz olabilmenin gereklilikleri üzerinde durulur ve ardından aile ilişkileri yeniden yapılandırılır, karşılıklı beklenti ve ihtiyaçların dile getirilmesi için güvenli ortam yaratılır. Farklılıkların kabul edilmesi, istenilenlerin tespiti, diğerini olduğu gibi kabul etmek ve koşulsuz sevgi gelecekteki hedeflerin belirlemesi konusunda fikir birliği gibi konularda aile danışmalığının ilerleyen süreçleri içinde işlenen konulardır.