Yükleniyor... (0%)
Tel: 0(549) 360 3604 / 0(258) 213 8283

  Bireysel Psikoterapi

  Psikoterapi; bu konuda gereken eğitimi almış bir psikolog/psikiyatr ile ruhsal sorunlarının çözümü için kendisine başvuran danışan, hasta, çift, aile ve gruplar arasında gerçekleşen “tedavi amaçlı işbirliği-iletişim” sürecidir. Psikoterapide “belirli bir teori ya da yönteme dayanan, planlanmış bir tedavi yaklaşımı” vardır ve psikoterapist bu yaklaşımın eğitimini almış bir uzmandır. Bu özelliğiyle psikoterapi; diğer “danışmanlık, destek, koçluk, kişisel gelişim vb.” süreçlerden ayrılır.

  Psikoterapi sorunun niteliğine göre bireysel, çift/evlilik terapisi, aile terapisi, ya da grup terapisi şeklinde uygulanabilir. Çoğu psikoterapi teknikleri yöntem olarak “karşılıklı konuşarak” iletişimi kullanır. Bazı psikoterapi türlerinde de İletişimde araç olarak yazmak, çizim, sanat terapisi, drama (rol yaparak, kurgulanan belli kişiyi/nesneyi canlandırma) yada müzik kullanılabilir.

  Tüm psikoterapi tekniklerinin ortak yönü; bir teoriye dayalı ve amaca yönelik olarak yapılandırılmış olmalarıdır. Ve hepsinde amaç; bireyin kendini gözlemleme kapasitesini ve kendine ilişkin farkındalığını artırmak, sorunlarının kaynağında ya da devamında kendi rolünü görmesini ve çözüm için gerekli zihinsel ve davranış değişikliklerini gerçekleştirebilmesini sağlamaktır. Bununla birlikte her terapi seansı kişiye özeldir. Empati Danışmanlık terapistleri olarak teoriyi yada yöntemi danışana uydurmaya çalışmak yerine danışana en uygun bir yada birden fazla terapi yaklaşımını (Eklektik yada bütüncül terapi) aynı zamanda uygulamak temel yaklaşımımızdır.

  ÇALIŞTIĞIMIZ BAZI RUHSAL SORUNLAR

  • Psikonevrozlar
  • Depresyon
  • Yas ve melankoli süreçleri
  • Ayrılık ve boşanma depresyonu
  • Kronik Depresyon (Distimik Bozukluk)
  • Panik Atak/Panik Bozukluk
  • Fobiler, sosyal Fobi
  • Obsesif Kompulsif Bozukluk
  • Travma Sonrası Stres Bozukluğu
  • Yaygın Anksiyete Bozukluğu
  • Borderline Kişilik Bozukluğu
  • Narsisistik Kişilik Bozukluğu
  • Yeme Bozuklukları (Anoreksiya ve Bulumia Nevroza)
  • Alışveriş Bağımlılığı
  • Kleptomani (Hırsızlık Hastalığı)
  • İnternet bağımlılığı vs.